inner-banner

सह महानगर आयुक्त

सह महानगर आयुक्त, एमएमआरडीए

Radhabinod  A. Sharma, IAS

नाव राधाबिनोद ए. शर्मा , आयएएस
शैक्षणिक पात्रता बी.ई. कॉम्प्युटर सायन्स
Service / Cadre / Year प्रशासकीय सेवा (IAS) / महाराष्ट्र / 2012

MMRDA: प्राधिकरणाच्या सेवेत रुजू: 28 ऑक्टोबर 2023

पद: सह महानगर आयुक्त, एमएमआरडीए

मागील पदे:

  • जिल्हाधिकारी बीड
  • मुख्य प्रशासक(नवीन शहर ),औरंगाबाद

अनुभव: प्राइस वॉटरहाऊस कूपर्स (PWC) मध्ये 2007 ते 2010 पर्यंत तीन वर्षे काम केले.