inner-banner

युनिफाइड मुंबई मेट्रोपॉलिटन ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटी

मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेशी संबंधित अनेक संघटना आणि विभाग कार्यरत आहेत. सर्व स्थानिक संस्था या एकमेकांशी संबंधित कार्यरत असून या संस्था धोरण, मूलभूत पायाभूत सुविधा, निधी, संचलन आणि नियंत्रण यासाठी जबाबदार आहेत. मुंबईची वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी सर्व संबंधित विभाग आणि संघटनांमध्ये एकात्मता आणि समन्वयाची नितांत गरज आहे.

महानगर प्रदेशातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी मुंबई, मुंबई उपनगरे आणि विभागातील विविध वाहतूक संबंधी समस्या सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 12 फेब्रुवारी, 2008 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार एकिकृत मुंबई महानगर परिवहन प्राधिकरण (Unified Mumabi Metropolitan Transport Authority) ची स्थापना मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली केली आहे.

महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 4 जानेवारी 2010 च्या शासन निर्णयानुसार मुख्य समितीला मदत करण्याच्या उद्देशाने प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली कोअर कमिटीची रचना निर्दिष्टीत केली आहे.

हे प्राधिकरण खालील संदर्भात शिफारस करेल किंवा निर्देश जारी करेल:

 • मुंबई महानगर प्रदेशासाठी सर्वसमावेशक वाहतूक योजना
 • परिवहन योजनेसह प्रादेशिक आणि शहरी जमीन वापर योजनांचे एकत्रीकरण
 • मॉडेल प्राधान्यक्रम आणि एकत्रीकरण
 • मूलभूत पायाभूत सुविधांचे प्राधान्य आणि एकत्रीकरण
 • मूलभूत पायाभूत सुविधांच्या अंमलबजावणीसाठी अंमलबजावणी करणा-या संस्थेची निवड
 • बस रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टम
 • आर्थिक नियोजन आणि वाटप
 • अंमलबजावणी प्रणाली, सार्वजनिक आणि खाजगी संस्थांचा सहभाग (PPP)
 • एजन्सींमधील मतभिन्नतेवर सलोखा आणि निर्णय
 • वाहतूक संबंधित संशोधन आणि ज्ञान
 • वाहतूक क्षेत्रात प्रशिक्षण
 • एमपीसीने सोपवलेले इत्यादी कामे.
 1. स्वतंत्र UMMTA च्या कायदेशीर फ्रेमवर्कचा मसुदा महाराष्ट्र शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे.
 2. मुंबई महानगर प्रदेशामध्ये एकात्मिक तिकीट प्रणाली प्रकल्पाद्वारे नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्डच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू आहे.
 3. सर्व ULB ला निर्देश दिले आहेत:
 • सर्वसमावेशक वाहतूक अभ्यास (CTS) शिफारशींची अंमलबजावणी करणे.
 • राइट ऑफ वे (ROW) सह विकास आराखड्यात CTS परिवहन योजनेचे मॅपिंग तयार करणे.
 • शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्वतंत्र वाहतूक आणि वाहतूक विभागाची निर्मिती.
 • भांडवली गुंतवणूक योजना (Capital Investment Plan) तयार करणे.