inner-banner

श्री. एकनाथ शिंदे

श्री. एकनाथ शिंदे

श्री. एकनाथ शिंदे
माननीय मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री व अध्यक्ष मुं.म.प्र.वि.

महाराष्ट्र राज्याचे मा.मंत्री नगर विकास मुंबई महानगर प्रदेश विकासाचे धोरण ठरविणाऱ्या सर्वोच्च समितीचे अध्यक्ष आहेत.