inner-banner

मेट्रो मार्ग - ४

मुंबई मेट्रो मार्ग-४ (वडाळा - कासारवडावली)

  • वडाळा ते कासारवडवली मेट्रो मार्ग 4 हा 32.32 किमी लांबीचा उन्नत मार्ग आहे. सदर मार्गामध्ये एकूण 30 स्थानके असतील.
  • सदर मार्ग सध्याच्या ईस्टर्न एक्स्प्रेस रोडवे, मध्य रेल्वे, मोनोरेल, सध्या सुरू असलेला मेट्रो मार्ग 2ब(डी एन नगर ते मंडाळे), मेट्रो मार्ग 5 (ठाणे ते कल्याण), मेट्रो मार्ग 6 (स्वामी समर्थनगर ते विक्रोळी) यांच्यात परस्पर जोडणी प्रदान करेल.
  • सदर मार्ग मुंबईतील व्यावसायिक आणि महत्त्वाच्या भौगोलिक ठिकाणांवर रेल आधारित प्रवेश प्रदान करेल.
  • सध्याच्या प्रवासाची वेळ रस्त्याच्या परिस्थितीनुसार 50% ते 75% पर्यंत कमी करेल.
मार्गाचीलांबी 32.32किमी
मार्गाचा रंग हिरवा
स्टेशन. 30(सर्वउन्नत).
  1. भक्तीपार्कमेट्रो, 2. वडाळाटीटी, 3. अनिकनगरबसडेपो, 4. सिद्धार्थकॉलनी, 5. गरोडियानगर, 6. पंतनगर, 7. लक्ष्मीनगर, 8. श्रेयससिनेमा, 9. गोदरेजकंपनी, 10. विक्रोळीमेट्रो, 11. सूर्यानगर, 12. गांधीनगर, 13. नेव्हलहाऊसिंग, 14. भांडुपमहापालिका, 15. भांडुपमेट्रो, 16. शांग्रीला, 17. सोनापूर, 18. फायरस्टेशन, 19. मुलुंडनाका, 20. ठाणे तीनहात नाका, 21. आरटीओ ठाणे, 22. महापालिकामार्ग, 23. कॅडबरी जंक्शन, 24. माजिवडा, 25. कापूरबावडी, 26. मानपाडा, 27. टिकूजी-नि-वाडी, 28. डोंगरीपाडा, 29. विजयगार्डन, 30. कासारवडवली
उन्नत/ भूमिगत पूर्णपणेउन्नत
प्रकल्पपुर्णत्वाचीकिंमतt Rs. 14,549 Cr. (Incl. Taxes and Duties)
2031 रु. 14,549कोटी (Incl. Taxes and Duties))

7 जुन2023 पर्यंत ची सद्यस्थिती

क्रमांक तपशील सद्यस्थिती (%मध्ये)
1 पायलिंगची कामे (वायडक्ट+स्टेशन) 89.2% पूर्ण
2 पाईल कॅपची कामे (वायडक्ट + स्टेशन) 74.8% पूर्ण
3 पियरची कामे (वायडक्ट+स्टेशन) 64.9% पूर्ण
4 अन्टी क्रॅश बॅरिअर 56.3 % पूर्ण
5 रोड रीस्टोरेशन 30.2% पूर्ण
6 पिअरकॅप कास्टींग 73.6 % पूर्ण
7 पियर कॅपइरेक्शन (वायडक्ट) 67.6% पूर्ण
8 स्टीच काँक्रीटींग 66.7% पूर्ण
9 स्ट्रेसींग 58.8% पूर्ण
10 बेअरिंग पेडंस्टेल 56.1% पूर्ण
11 यु गर्डर कास्टींग (वायडक्ट ) 73.1% पूर्ण
12 यु गर्डर इरेक्शन (वायडक्ट) 61.4% पूर्ण
13 आयगर्डर कास्टींग (वायडक्ट) 27.1% पूर्ण
14 आयगर्डर इरेक्शन (वायडक्ट) 25.5% पूर्ण
15 आयगर्डर डेक स्लॅब 25.9% पूर्ण
16 यु गर्डर कास्टींग (स्टेशन) 37.2% पूर्ण
17 यु गर्डर इरेक्शन (स्टेशन) 31.3% पूर्ण
18 CIS पिअर हेड (स्टेशन) 59.4% पूर्ण
19 कॉनकोर्स लेवल पिअरआर्म कास्टींग 57.4% पूर्ण
20 कॉनकोर्स लेवल पिअरआर्म इरेक्शन 39.8% पूर्ण
21 प्लॅटफॉर्म लेव्हल पिअर आर्म कास्टिंग 57.5% पूर्ण
22 प्लॅटफॉर्म लेव्हल पिअर आर्म इरेक्शन 50.2% पूर्ण
23 स्टेशन L गर्डर कास्टींग 29.3% पूर्ण
24 स्टेशन L गर्डर इरेक्शन 27.0% पूर्ण
25 स्टेशन T गर्डर कास्टींग 36.5% पूर्ण
26 स्टेशन T गर्डर इरेक्शन 30.3% पूर्ण
27 प्लॅटफॉर्म – RCC बीम कास्टींग 29.2% पूर्ण
नकाशा-Metro Line 4
Loading content ...