inner-banner

इमारत योजना मंजूरी प्रणाली

MMRDA त्याच्या SPA क्षेत्रांसाठी विकास योजना तयार करण्यात गुंतलेली आहे आणि SPA क्षेत्रांमध्ये विविध परवानग्या जारी करते. MMRDA द्वारे D.P रिमार्क जारी करणे, लेआउट मंजूरी/ NANOC/ प्रारंभ प्रमाणपत्र/ सुधारित प्रारंभ प्रमाणपत्र/ भोगवटा प्रमाणपत्र/ जोडण्या आणि बदल/ तात्पुरत्या परवानग्यांसाठी एनओसी यासंबंधीची विस्तृत कार्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

 1. प्रस्तावाची छाननी करणे.
 2. कमतरता पत्र जारी करणे.
 3. मंजुरीसाठी नोट तयार करणे.
 4. छाननी शुल्क, विकास शुल्क, प्रीमियम, ठेवी इत्यादी विविध देयकांसह मागणी पत्र जारी करणे.
 5. D.P जारी करणे. टिप्पणी / NANOC / प्रारंभ प्रमाणपत्र / सुधारित प्रारंभ प्रमाणपत्र / भोगवटा प्रमाणपत्र / जोडण्या आणि बदल / तात्पुरत्या परवानग्यांसाठी एनओसी.

लागू डीपी आणि डीसीआरच्या अनुषंगाने, एमएमआरडीएच्या अखत्यारीतील एसपीए क्षेत्रांसाठी इमारत आराखडा मंजुरी प्रक्रिया स्वयंचलित करण्यासाठी, एमएमआरडीएने सप्टेंबर 2022 पासून MAHA-IT च्या बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंट सिस्टम अॅप्लिकेशनची अंमलबजावणी केली आहे.

अनुप्रयोगाची काही वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

 1. आर्किटेक्टद्वारे अर्जांची ऑनलाइन सबमिशन
 2. वास्तुविशारदासाठी रेखांकन तयारी उपयुक्तता संबंधित DCR ला पुष्टी करणे.
 3. पेमेंट गेटवेसह प्रणालीचे एकत्रीकरण
 4. इमारत योजनांची CAD आधारित छाननी
 5. डीपी रिमार्क जारी करण्यासाठी वेब आधारित अर्ज
 6. साइट सर्वेक्षणासाठी सर्वेक्षण अर्ज
 7. दृश्यमानता प्रभाव विश्लेषण
 8. सावली प्रभाव विश्लेषण
 9. 3-डी व्हिज्युअलायझेशन प्रभाव विश्लेषण
 10. स्काय व्ह्यू फॅक्टर