inner-banner

माहितीचा अधिकार

अनु क्रमणिका . विभाग/कक्ष दिनांक डाउनलोड/तपशील आरटीआय परिपत्रक
1 प्रशासन युनिट-१ 05-10-2021 डाउनलोड(9.65 MB)प्रशासन युनिट-१ -
2 प्रशासन युनिट २ ३ आणि ४ 05-10-2021 डाउनलोड(241.57 KB)प्रशासन युनिट २ ३ आणि ४ डाउनलोड(241.57 KB)प्रशासन युनिट २ ३ आणि ४
3 विमानतळ एसआरपी 05-10-2021 डाउनलोड(401.05 KB)विमानतळ एसआरपी -
4 अभियांत्रिकी 05-10-2021 डाउनलोड(24.34 MB)अभियांत्रिकी -
5 वित्त आणि लेखा 05-10-2021 डाउनलोड(208.96 KB)वित्त आणि लेखा -
6 जवाहरलाल नेहरू नॅशनल अर्बन रिन्युअल मिशन (JNNURM) 05-10-2021 डाउनलोड(199.59 KB)जवाहरलाल नेहरू नॅशनल अर्बन रिन्युअल मिशन (JNNURM) -
7 जे पी जी (TO) 05-10-2021 डाउनलोड(9.95 MB)जे पी जी (TO) -
8 जमीन आणि इस्टेट 05-10-2021 डाउनलोड(487.98 KB)जमीन आणि इस्टेट डाउनलोड(487.98 KB)जमीन आणि इस्टेट
9 कायदेशीर सेल 27-07-2022 डाउनलोड(5.92 MB)कायदेशीर सेल डाउनलोड(5.92 MB)कायदेशीर सेल
10 जनसंपर्क विभाग 17-03-2023 डाउनलोड(415.09 KB)जनसंपर्क विभाग डाउनलोड(415.09 KB)जनसंपर्क विभाग
11 नियोजन 05-10-2021 डाउनलोड(878.28 KB)नियोजन -
12 रेंटल हाऊसिंग 05-10-2021 डाउनलोड(728.35 KB)रेंटल हाऊसिंग -
13 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण 05-10-2021 डाउनलोड(207.86 KB)झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण डाउनलोड(207.86 KB)झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण
14 सामाजिक विकास सेल 05-10-2021 डाउनलोड(371.94 KB)सामाजिक विकास सेल डाउनलोड(371.94 KB)सामाजिक विकास सेल
15 उपप्रादेशिक कार्यालय, ठाणे (एस.आर.ओ.टी) 20-11-2023 डाउनलोड(7.02 MB)उपप्रादेशिक कार्यालय, ठाणे  (एस.आर.ओ.टी) डाउनलोड(7.02 MB)उपप्रादेशिक कार्यालय, ठाणे  (एस.आर.ओ.टी)
16 शहर आणि देश नियोजन 05-10-2021 डाउनलोड(7.66 MB)शहर आणि देश नियोजन डाउनलोड(7.66 MB)शहर आणि देश नियोजन
17 नगर नियोजन 27-07-2022 डाउनलोड(5.75 MB)नगर नियोजन डाउनलोड(5.75 MB)नगर नियोजन
18 वाहतूक आणि दळणवळण 24-11-2023 डाउनलोड(17.15 MB)वाहतूक आणि दळणवळण -
19 उपनिबंधक 05-10-2021 डाउनलोड(567.11 KB)उपनिबंधक -
20 मेट्रो पीआययू (पीआईयू) 05-10-2021 डाउनलोड(591.75 KB)मेट्रो पीआययू  (पीआईयू) -