inner-banner

मेट्रो मार्ग - ५

मेट्रो मार्ग - ५ (ठाणे भिवंडी कल्याण )

  • मेट्रो मार्ग-५ (ठाणे- भिवंडी- कल्याण ) या प्रकल्पाची एकूण लांबी २४. ९ कि .मी आहे. सदर मार्गामध्ये १५ मेट्रो स्थानके आहेत
  • सध्या सुरू असलेल्या मेट्रो मार्ग -४ (वडाळा ते कासारवडवली) आणि प्रस्तावित मेट्रो मार्ग- १२ (कल्याण ते तळोजा) आणि मध्य रेल्वे यांच्यात परस्पर एकीकरण साधण्यात येईल.
  • व्यावसायिक व शासकीय कर्मचारी तसेच ठाणे ,भिवंडी व कल्याण परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी हा मेट्रो मार्ग उत्तम सुविधा प्रदान करेल.
  • हा मेट्रो मार्ग सध्याच्या प्रवासाची वेळ ५० % ते ७५ % पर्यंत कमी करेल
109
लांबी २४.९ किमी (पूर्णतः उन्नत)
स्थानके १५ (सर्व उन्नत)
  १. बाळकुम नाका, २. कशेली, ३. काल्हेर, ४. पूर्णा, ५.अंजुरफाटा, ६. धामणकर नाका, ७. भिवंडी, ८. गोपाळ नगर, ९. टेमघर, १०. रजनोली, ११. गोव गाव, १२ कोन गाव, १३. लाल चौकी, १४. कल्याण स्टेशन, १५. कल्याण एपीएमसी.
उन्नत / भूयारी पूर्णत: उन्नत
प्रकल्पाची किंमत (रु.) रु. ८४१६.५१ कोटी (जागा व इतर करांसहित )
दैनंदिन प्रवासी संख्या
२०३१ दैनंदिन प्रवासी संख्या – ३.०२३लाख (PHPTD - २६१४३)
मेट्रो डब्बे

रुंदी: ३.२० मी

उंची: ३.९० मी

लांबी: २१.८४ मी

क्षमता ६ डब्याच्या गाडीमध्ये ६ प्रवासी प्रतिवर्ग मीटर प्रमाने- १७५६ प्रवासी
110

7 जुन 2023 पर्यंतची सद्यस्थिती

टप्पा-1 (ठाणे-भिवंडी) सीए-28

क्रमांक तपशील सद्यस्थिती (%मध्ये)
(मेट्रो मार्ग-5) स्थापत्य कामे (उन्नत मार्ग)
1 सर्वेक्षणाचे काम 100% पूर्ण
2 बॅरिकेडिंग बोर्ड लावणे 82% पूर्ण
3 माती तपासणी 100% पूर्ण
4 विविध सेवावाहिन्यांचा शोध 89% पूर्ण
5 पायलिंगची कामे (वायडक्ट+स्टेशन) ) 98% पूर्ण
6 पाईल कॅपची कामे(वायडक्ट+स्टेशन) 97% पूर्ण
7 ओपन फाउंडेशनची कामे (वायडक्ट+स्टेशन) td> 100% पूर्ण
8 पियरची कामे (वायडक्ट+स्टेशन) 86% पूर्ण
9 CIS पिअर कॅप 100% पूर्ण
10 पियर कॅप इरेक्शन (वायडक्ट) 84% पूर्ण
11 यु गर्डर इरेक्शन (वायडक्ट) 96% पूर्ण
12 स्पाईन इरेक्शन (स्टेशन) 100% पूर्ण
13 विंग्स इरेक्शन (स्टेशन) 100% completed.
14 पिअर आर्म इरेक्शन A1 स्टेशन 100% पूर्ण
15 पिअर आर्म इरेक्शन A2 स्टेशन 92%पूर्ण
16 आय गर्डर इरेक्शन (वायडक्ट) 18% पूर्ण
17 CIS आय गर्डर डेक स्लॅब 9% पूर्ण
प्री-कास्टिंग कामे
18 पियर कॅप 86% पूर्ण
19 यु गर्डर (वायडक्ट) 100% पूर्ण
20 यु गर्डर (स्टेशन) 100% पूर्ण
21 आय-गर्डर (व्हायाडक्ट) 46% पूर्ण
22 स्पाईन 100% पूर्ण
23 विंग्स 100% पूर्ण
24 पिअर आर्म A1 100% पूर्ण
25 पिअर आर्म A2 100% पूर्ण
26 प्लॅटफॉर्म एल-बीम 96% पूर्ण
27 पॅरापेट वॉल 70% पूर्ण
28 बॉक्स गर्डर सेगमेंट्स 100% पूर्ण
111
नकाशा
112
Loading content ...