inner-banner

वडाळा अधिसूचित क्षेत्र

महाराष्ट्र शासनाने दक्षिण मुंबईतील वाहतूक आणि प्रदुषण कमी करण्याच्या दृष्टीने तेथील वाहतूक कंपन्या आणि सार्वजनिक वाहतूक संस्थायांची कार्यालये पुर्नस्थापित करण्यासाठी 1984 मध्ये वडाळा येथील सुमारे 126.64 हेक्टर जमीन भार वाहकतळ विकसित करण्याकरीता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास ९९ वर्षांकरिता हस्तांतरीत केली. प्राधिकरणातर्फे सदर जागेकरीता चार टप्पे समाविष्ट असलेला अभिन्यास तयार करण्यात आला. त्यामधील भार वाहकतळ टप्पा-1 चासविस्तर अभिन्यास बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतर्फे दिनांक 06/09/1986 रोजी मंजूर करण्यात आला.

2005 मध्ये वडाळा ट्रक टर्मिनल करिता प्राधिकरणाची "विशेष नियोजन प्राधिकरण" म्हणून नेमणूक झाल्यानंतर प्राधिकरणाने तयार केलेल्या नियोजन प्रस्ताव आणि विकास नियंत्रण व नियमावलीस शासनाने 2010 मध्ये मंजूरी दिली. सदर मंजूर विकास नियंत्रण व नियमावलीनुसार वडाळा अधिसूचित क्षेत्राकरिता ग्लोबल 4.00 इतकाच टई क्षेत्रनिर्देशांक अनुज्ञेय आहे.

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्या अध्यक्षतेखालील शक्तीप्रदत्त समितीने( Empowered Committee) वडाळा भार वाहकतळ हे मानखुर्द किंवा मुंबई शहराच्या बाहेर स्थलांतरित करण्याचा व वडाळा येथील जमिनीचे विकसन हे अस्तित्वात असलेल्या वांद्रे-कुर्ला संकुलाच्या धर्तीवर वाणिज्यिक केंद्र म्हणून करण्याचा निर्णय घेतला.

त्यामुळे प्राधिकरणाने अस्तित्वातील मोनोरेल व डेपो, प्रस्तावित मेट्रो मार्ग ४ व डेपो, प्रस्तावित आंतरराज्यीय बस स्थानक तसेच जवळील अणिक आगार वपूर्वमुक्त मार्ग यांचा विचार करून परिवहन उन्मुख विकसनाकरिता नगर रचना मार्गदर्शक तत्वांसह बृहत आराखडा तयार केला व त्याप्रमाणे प्रस्तावित सुधारीत नियोजन प्रस्तावास व विकास नियंत्रण नियमावलीस शासनाने 2019 मध्ये मंजूरी दिली आहे.

सदर नियोजन प्रस्तावाची अंमलबजावणी या प्राधिकरणामार्फत करण्यात येईल. सदर क्षेत्रातील भूखंड प्राधिकरणाच्या ‘जमिनीची विल्हेवाट नियमावली -1977' अन्वयेवितरीत करता येतील व त्यामधून प्राप्त होणारे उत्पन्न मुंबई महानगर प्रदेशातील पायाभूत सोयी-सुविधा उभारण्यास वापरण्यात येईल.

Wadala Notified Area
Sr.No. Title Download/View Date
1 Notification of appointment of SPA for Wadala Notified Area (279.84 KB) 12-03-2005
2 Plan showing SPA boundary of Wadala Notified Area -03/12/2005 (7.13 MB) 31-12-2005
3 Notification of sanction to the Planning Proposals for Wadala Notified Area – 16/11/2010 + Report (5.21 MB) 16-11-2010
4 Land Use Plan along with Sanctioned Planning Proposals for Wadala Notified Area – 16/11/2010 (4.86 MB) 16-11-2010
5 Notification of sanction to the Development Control Regulations for Wadala Notified Area – 10/01/2011 (1.14 MB) 10-01-2011
6 Sanctioned Development Control Regulations for Wadala Notified Area – 10/01/2011 (3.68 MB) 10-08-2011
7 Notification of sanction to the Planning Proposals for Wadala Notified Area – 25/04/2013 + Report (1.7 MB) 25-04-2013
8 Land Use Plan along with Sanctioned Planning Proposals for Wadala Notified Area – 25/04/2013 (538.97 KB) 25-04-2018
9 Notification of Draft Planning Proposals for Wadala Notified Area – 16/03/2018 + Report (1.86 MB) 16-03-2018
10 Land Use Plan along with Draft Planning Proposals for Wadala Notified Area – 16/03/2018 (3.48 MB) 16-03-2018
11 Draft Development Control Regulations for Wadala Notified Area (49.44 KB) 16-03-2018
12 Wadala Notified Area - Notification dt. 16/09/2019(Annexure-A) (75.41 KB) 16-09-2019
13 Wadala Notified Area- Revised Sanction Planning Proposal dt. 16/09/2019 (Annexure-B) (5.26 MB) 16-09-2019
14 Wadala Notified Area- Development Control Regulation dt. 16/09/2019. (611.21 KB) 16-09-2019
15 Wadala Notified Area- Report dt. 16/09/2019. (1.54 MB) 16-09-2019